Oprava požeráku

08.03.2014 07:59

V roce 2013 došlo k opravě požerákového zařízení, kdy docházelo k úniku vody. Oprava byla ukončena na konci měsíce listopadu. Nyní rybníku do plného stavu chybí cca 30 cm vodní hladiny.